Wat is Kids Krav Maga

Kids Krav Maga is een unieke en kindvriendelijke weerbaarheidstraining voor kinderen, geheel toegepast op de belevingswereld, kracht en lichaamsbouw van kinderen. Tijdens de lessen leren kinderen spelenderwijs zowel omgaan met verbaal als fysiek geweld, en hoe ze zich hiertegen kunnen verdedigen. Verschillende situaties worden nagebootst door allerlei spelvormen. Zo leert uw kind spelenderwijs om situaties goed in te schatten, stevig in de schoenen te staan bij conflicten, of deze uit de weg gaan en, als er geen andere optie overblijft, zich op gepaste wijze te verdedigen.
Naast het trainen van motoriek, conditie en reflexen wordt er veel aandacht besteed aan discipline, respect en sociale vaardigheden.
De kinderen krijgen tijdens de lessen handvatten om adequaat en gepast te reageren in vervelende situaties. Door hierin successen te boeken zal hun zelfvertrouwen toenemen en zich beter staande weten te houden in tal van vervelende situaties.

Kids Krav Maga wordt gegeven door een gecertificeerde S.M.A.R.T. Kids Krav Maga instructeur die speciaal opgeleid is voor het les geven aan kinderen. De Kids Krav Maga lessen zijn op leeftijd in gedeeld wetende 5 tot 9 jaar, 9 tot 12 jaar, 12 tot 16 jaar. De lessen en technieken berusten op jaren lange praktijkervaring en zijn pedagogisch en methodisch-didactisch onderbouwt en verantwoord.
Een greep van onderwerpen, thema’s en technieken die aan bod komen tijdens onze lessen:
Zelfvertrouwen: Stemgebruik. Houding. Uitstraling. Grenzen aangeven. Assertiviteit.
Technieken: Afweren. Verdedigen tegen pakkingen en verwurgingen. Bevrijdingen. Stoten en trappen (op kussens). Valbreken, rollen.
Bedreigende, gevaarlijke situaties vermijden (preventie): intuïtie. Verkeer. Brand. Vuurwerk. Agressie de-escalatie.
Algemeen: Respect. Begrip. Sociale vaardigheden. Gezonde voeding. Hygiëne.

Voor Ouders

Het trainen van kinderen en jong volwassenen is wezenlijk anders dan het trainen van volwassenen. Om uw kind op een zo prettig mogelijke manier te laten sporten geven wij hieronder een aantal richtlijnen aan.

Omkleden en toiletbezoek
Kinderen, en zeker jonge kinderen vinden het prettig als hun vader of moeder betrokken is bij hun sportontwikkeling. Daarnaast kan het zinvol zijn om thuis nogmaals te praten over het thema dat tijdens de les behandeld is.
De trainers van SOLID Training helpen niet bij omkleden en toiletbezoeken. Als uw zoon of dochter dat niet kan, bent u verplicht aanwezig te zijn tijdens een training.

Gezonde voeding
Een van de thema’s die geregeld terug zal komen is gezondheid en gezond eten. Wij vinden het prettig als u voor na de training een stuk fruit meeneemt voor uw zoon of dochter.
Tijdens de les is er altijd gelegenheid om te drinken. Drinken mag uit een flesje of een bidon. Blikjes en pakjes drinken zijn niet toegestaan. Wij raden aan uw zoon of dochter gewoon water te laten drinken tijdens de training.

Rol van u als ouder
Wij waarderen het enorm als u tijdens de trainingen aanwezig bent om te kijken naar de verrichtingen van uw zoon of dochter. Tijdens de trainingen dient u echter op de achtergrond aanwezig te zijn. Een van de trainers zal u tijdens de trainingen van informatie voorzien als dat nodig is. Ook als uw zoon of dochter verdrietig of boos is, of een slechte dag heeft, dan lossen wij dit als trainer op, tenzij wij denken dat uw hulp noodzakelijk is.