Kwaliteit van lesgeven staat bij ons altijd voorop. Wij vinden het belangrijk dat u uw doelen weet te realiseren, dat is niet alleen voor u de uitdaging maar ook voor ons als instructeur.

Hiervoor volgen wij zeer regelmatig bijscholingen, nieuwe opleidingen en trainen wij op regelmatige basis om onze vaardigheden te blijven ontwikkelen en te onderhouden.

Bij ons trainen mannen en vrouwen van verschillende leeftijden en nationaliteiten. Iedereen is welkom om bij ons te komen trainen. Naast de sportieve prestaties willen wij een sportschool zijn waar ontmoeting centraal staat.

Naast hard trainen en fysiek bezig zijn, zijn gezelligheid en respect voor de ander net zo belangrijk.

Verder verwachten wij dat:

 • Iedereen wordt geacht op tijd in volledig tenue aan de les te beginnen.
 • Iedereen wordt vriendelijk verzocht gewassen en schoon voor de les aan te treden i.v.m. de hygiëne.
 • Het dragen van sieraden (horloges, oorbellen, kettingen, piercings e.d.) tijdens de training is niet toegestaan. Dit is voor uw eigen veiligheid en die van uw trainingspartner. Nagels zijn kort geknipt voor de lessen Krav Maga.
 • Lang haar dient samengebonden gedragen te worden. Het elastiek mag geen scherpe of harde delen bevatten.
 • Na de warming-up kan niemand zich meer bij de les voegen, tenzij dit in overleg met de lesgevende instructeur anders is bepaald.
 • We tonen respect voor onze partner. Onbedwongen agressie wordt niet getolereerd!
 • We komen niet aan de lesmaterialen, tenzij we hiervoor toestemming van de lesgevende instructeur hebben gekregen.
 • We betreden de zaal met binnen/zaalschoenen zonder zwarte zolen.
 • We verbinden opgelopen wondjes.
 • Het voorgeschreven Krav Maga uniform dragen we op de juiste wijze; T-shirt in de broek, mouwen en broekspijpen niet opgerold, indien nodig omzomen.
 • Bitje doen we uit wanneer we praten met de instructeur.
 • Dames dragen gepast en functioneel ondergoed.
 • De instructies van de instructeur of assistent-instructeur worden opgevolgd.
 • We verlaten de zaal/les alleen met goedkeuring van de instructeur.
 • We oefenen met diegene die jou uitnodigt of jou als partner toegewezen wordt.
 • Bij het werken met meerdere personen bepaal je samen de intensiteit van de uitvoering van de opdracht. We passen ons altijd aan aan het vermogen van de partner.
 • Er bevinden zich geen andere personen op de vloer of mat dan de leden en zij die volgens afspraak een proefles volgen.
 • Mobiele telefoons e.d. zijn uit, tenzij je toestemming hebt van de lesgevende instructeur.
 • Het is verboden te eten of te drinken in de zaal, tenzij door de instructuer anders is bepaald (bijv. in het geval van diabetes). Bidons zijn toegestaan.
 • Om deel te mogen nemen aan het Krav Maga examen dient de cursist ten minste 70% van de lessen gevolgd te hebben.
 • De aangeleerde, verworven leerstof (materieel of immaterieel), mag niet verhuurd of verkocht worden ten einde er zelf beter van te worden in de meest ruime zin van het woord.
 • Video-opnames van lessen of delen van de les zijn ten strengste verboden.
 • SOLID Training behoudt zich het recht voor personen, welke storend en/of afwijkend gedrag vertonen tijdens en/of buiten de les, te verwijderen van de leslocatie en/of tot beëindiging van het lidmaatschap van SOLID Training over te gaan.
 • Indien een lid de gegeven instructies of reglementen overtreedt, kan dit een reden zijn om dit lid de toegang verder te ontzeggen, evenals de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder dat de betalingsverplichting vervalt.
 • SOLID Training behoudt zich het recht voor om tijd, plaats etc. van de lessen te wijzigen.
 • Op officiële en erkende feestdagen en school vakanties is SOLID Training gerechtigd gesloten te zijn zonder dat dit zal leiden tot contributievermindering of teruggave.
 • Op de dagen dat de instructeur afwezig is wegens training, cursus of ziekte zal getracht worden een vervanger te vinden voor het geven van een les/training. Mogelijk zal, bij het niet tijdig vinden van een vervanger, de les komen te vervallen.